Jak działają pompy ciepła? Podstawy i zasady działania

Logatherm WPS K-1

Pompy ciepła to innowacyjne rozwiązanie, które wykorzystuje energię odnawialną do efektywnego ogrzewania domów i produkcji ciepłej wody użytkowej. W tym artykule przyjrzymy się zasadom działania pomp ciepła oraz poznamy proces, dzięki któremu są one w stanie przenosić ciepło z jednego miejsca do drugiego.

  Co to jest pompa ciepła?

  Pompa ciepła to urządzenie, które może przenosić ciepło z jednego medium do drugiego, wykorzystując niewielką ilość energii elektrycznej. Działa na zasadzie cyklu termodynamicznego i składa się z kompresora, parownika, skraplacza i zaworu rozprężnego

  Zasada działania pompy ciepła

  Pompa ciepła działa na podobnej zasadzie jak lodówka, tylko w odwrotny sposób. Wykorzystuje się dwa krążące obiegi: krąg cieczy roboczej (czynnika chłodniczego) oraz krąg wody użytkowej. Proces rozpoczyna się od parownika, gdzie ciecz robocza pobiera ciepło z otoczenia, na przykład z powietrza, wody lub gleby. Następnie ciecz ta zostaje sprężona przez kompresor, co powoduje wzrost jej temperatury. Pod wysokim ciśnieniem i temperaturą czynnik chłodniczy trafia do skraplacza, gdzie oddaje zgromadzone ciepło do medium docelowego – np. wody w instalacji grzewczej. Po oddaniu ciepła czynnik chłodniczy rozpręża się w zaworze rozprężnym, obniżając swoją temperaturę i wracając do parownika, aby rozpocząć cykl od nowa.

  Pompa ciepła Panasonic
  Pompa ciepła Panasonic

  Źródła ciepła dla pomp ciepła

  Pompy ciepła mogą korzystać z różnych źródeł ciepła. Najczęściej spotykanymi są:

  Powietrze: Pompy ciepła powietrze-powietrze pobierają ciepło z zewnętrznego powietrza i oddają je do wnętrza budynku. Pompy ciepła powietrze-woda wykorzystują powietrze do ogrzewania wody w instalacji grzewczej.

  Woda: Pompy ciepła woda-woda korzystają z energii zgromadzonej w wodzie źródlanej lub gruntowej. Ciepło pobrane z wody jest wykorzystywane do ogrzewania budynku lub produkcji ciepłej wody użytkowej.

  Gleba: Pompy ciepła gleba-woda korzystają z energii zgromadzonej w glebie. Wykorzystują pętle poziome lub pionowe, w których krążą ciecz robocza, pobierając ciepło z gleby i przekazując je do systemu grzewczego.

  Efektywność pomp ciepła

  Pompy ciepła są bardzo efektywnym rozwiązaniem, ponieważ większość dostarczanego ciepła pochodzi z otoczenia. Wskaźnik efektywności COP (Coefficient of Performance) określa stosunek dostarczanego ciepła do energii elektrycznej, jaką pobiera pompa ciepła. Przykładowo, jeśli COP wynosi 4, oznacza to, że za każde 1 kW energii elektrycznej dostarczanej do pompy ciepła, uzyskujemy 4 kW ciepła. Dlatego pompy ciepła są bardziej ekonomiczne i ekologiczne niż tradycyjne systemy grzewcze oparte na spalaniu paliw kopalnych.

  Czy warto inwestować w pompę ciepła?

  Pompy ciepła są niezwykle efektywnym i ekologicznym rozwiązaniem do ogrzewania budynków. Dzięki swojej zasadzie działania, wykorzystującej energię odnawialną, są w stanie dostarczać ciepło przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Wybór odpowiedniego źródła ciepła (powietrze, woda, gleba) oraz właściwa konfiguracja systemu pompy ciepła mogą przynieść znaczące oszczędności i poprawić komfort użytkowania.